Tuesday, December 06, 2005

politrikerembryo

yo

det gällrer att ha rätt färg det är det endra som gällrer okcså rätt blommra

nu har dom orangja kommrit dom har ingngen blommra ellrer har dom orangje är holland i fopållsvm så det funkrar inte dom kommrer inte in i riksgodagen glöm det är det en tulpan har ingnen som helst aning

blommran är det vicktigaste i partiet

dom andra färgjerna är blått det är modderaterna dom har en blommra jag minns inte vilcken en avkvariumväxst kankse dom kommrer inte komma till mackten för dom är - säj hjärna emot eftrersom jag är politrikerembryo diskutrerar jag alltrid alltning ingenting någnonting vad som helst det säjer jag nu yo upp i talrarstolen okcså säj emot embryo strår i stormen okcså säjer välkomnen det säjer jag nu yo - inte alldleles helt egjentligen ärliga

inte helt ärliga man anrar att dom struntrar i någnon egjentligen den som har det sämst sämst

sedran kommrer grönt är det en fyrklövrer det är tur det kan dom behövra hon hetrer maud okcså är hon lite som en morra men är hon inte lite som en lite tråkrig morra ellrer vill man gosa jag är osäkrer

sedran kommrer ett annan blått det är en blå blommra som är recklamblå som recklam för blått dom har slappra kavajer okcså är majjar okcså ibland frullor okcså dom vill att allra ska ha det som i americka fast inte ta bort ingenting nej nej inte med krig eftrersom folkepartiet är jättesnällra

fast man kan sälja lite vapen det är halvokej om man är recklamblå om man säljer till i alla fall nästan säljer till americka

sedan kommrer göran han är röd också blå jag fattrar inte ricktigt men jag tror han är på dom svagraste sida innerst inne innuti i mitten han är kankse lite i mitten eftrersom nästan alla röstrar på hans ros

fast ser den ut som en ros ellrer som en glad gubbre det undrar jag nu yo

sedran kommrer först dom grönra maskrosorna ellrer dom röda vilda västernpartiet som bråkrar är du komnunist är du inte komnunist är du komnunist är du inte komnunist

skärp dej spelar roll tala ur skäggret allihop ellrer ur polotröjan säj vad ni tykcrer iställret

maskrosorna dom tykcrer gjör som ni vill men håll sverigje rent okcså håll hela världen rent hela himmelen rent okcså hela universum rent

alla politriker tykcrer så himla mykcret det säjer jag nu

yo

7 comments:

sara said...

Vad heter ditt parti embryo? och vilken blomma har du?

skatbo said...

Glömde du inte dom sippa vitsipporna, majjen Affes adept, kådispartiet?

embryo said...

yo sara

än så längre är embryopartiet lite rörligt okcså har ingngen färg ingnen blomma

vilcken blomma skulle passra det undrar jag nu yo

yo skatbo

aha ett majjeparti till ja dom glömdre jag helt vad kan det betydra det undrar jag nu yo

sara said...

jag gillar tussilago :)

embryo said...

yo sara

om den blommran är ledrig så kör vi på den

hur den kommrer upp allra först också ur den svarta nästan kalla jorden okcså lysrer man blir glad av den den är liten okcså starck också mångnga ibland ibland nästan inga alls

såhär: jag har sett tusselago kan du tänka dej

ja det är otroligt redan nu

men vilkcen färg är ledrig okcså fungererar kankse någnon färg som är som sandstrand besch bech beische beigsche beach beige beachbeige

yo

Anonymous said...

Har inte miljöpartiet redan tagit tussilagon som sin blomma?
Jag tycker du ska välja vitt som färg, för den innehåller alla färgerna.

embryo said...

yo anonononymounus

jag tror det är maskrosen som dom gröna har plokcrat

vitt är snyggt det säjer jag nu också finns det en poäng att ha presis alla färgjerna det säjer jag nu yo

för alla vill ju vara med för alla får ju vara med

men om alla är med är det kankse inte längre ett parti utan alltning ett parti är ju en del av någnonting

är kankse embryopartiet hela jordklotsen det undrar jag nu yo

då behövs det inte eftrersom jordklotsen finns ju redan

yo