Friday, December 02, 2005

utanfrör utanfrör

yo

det var en gråmogullen dag okcså embryo klev upp ur sängngen okcså kläddre på sej sin paltror okcså gick ut i världnen för att öppna en ny lukcra i livets adventskallelender det säjer jag nu yo

lukcra två

oj oj

det var en väldelig lukcra

okcså embryo knuffrade okcså puffrade på lukcran

okcså han knuffrade okcså puffrade okcså dom tre små julgrisarna sprang hem till kallelender anka okcså glömde sej det säjer jag nu yo

okcså embryo han knuffrade okcså puffrade okcså till slut öppnade sej lukcra två okcså embryo klev in i den nya världnen utanfrör lukcran

men men

här var det nya lukcror ny lukcror lukcra tre luckra fyra lukcra fem sex sju åttra i oändelig oändelighet det säjer jag nu millijards millijarder

okcså när embryo vändre sej om för att gå tillbakra till gå okcså börja om var allt han såg lukcror okcså år det hållret

hur skullre han göran nu det undrar jag nu yo

6 comments:

skatbo said...

Står det inga siffror på luckorna?

Eller kan det finnas falluckor?

Anyway...Good Luck!

sara said...

leta efter lucka tre!

~ O ~ said...

Är det en ny lucköppning bara att vakna inte varje dag?

Josephine said...

Labyrintiskt. Har du läst Borges?
(sydamerikansk författare) Bloggvärlden är som en jättelik åretrunt kalender där man kan öpnna en massa luckor och hitta vad som helst. Jag undrar om du möjligen har en till blogg någonstans... en lucka bakom luckan så att säga ;) Kalejdoskopspersonlighet.

Natalie said...

jag känner igen mig jättemycket. igen.

Siri said...

~o~ : Nej, det är locköppning. Ögonlock.