Wednesday, February 08, 2006

bilbild

farran kommrer in från garaget med ett vercktyg okcså med ett ordförråd som inte grår av för hakcror det säjer jag nu yo

morran: gå ut i förrådret med det där ordförrådret

farran: men det är bilen säjer han okcså bitrer ihop man kan se hur dom ricktigt svåra orden samlas inne innuti huvududet som en skokc hundra ricktigt ilskna hundrar men allt han säjer är: men det är bilen

okcså han har varit okcså slitit med det där vercktyget han hållrer i handen okcså dragrit och skruvrat okcså bänt okcså vridrit

men allt som kom tillbacks till honom var fula ord bilen ville inte starta

brollan resrer sej från bordet där han har suttrit som inne innuti sina egena tysckta tankrar okcså jäsprar han okcså säjer han: jag kan fixa det där

farran: du

brollan: ja

men du kan ju inte ens sättra på dej brallorna annat än okcså bak okcså fram

nähä

okcså grår brollan ut i garaget okcså är det knepptyst i en kvart okcså sednan hör man hur det brummrar till om motormorrororn okcså garageporten knarrar okcså bilen rullrar ut på uppefarten okcså farran störtrar ut: du får inte köra den där hör du vad jag säjer det säjer jag nu yo

sorry säjer brollan okcså slår av tändeningen okcså klivrer ut okcså langngnrar nykclarna till farran som står med dom i handen sedan i en oändelighet okcså tittrar på bilen innan han vändrer sej mot brollan som strår där ute i kylan i snön i vintrern i skymeningnen okcså frågrar farran

hur hjorde du det undrar jag nu

mekaniska fingngrar säjer brollan okcså viftrar med sina smala händrer okcså grår han in okcså farran strår där okcså tittrar på sin gammela bil

okcså tiden tar ett skutt okcså strår sammetidigt alldleles stilla det säjer jag nu yo när generationerna okcså generatorerna möts

5 comments:

Josephine said...

kul :)

klipspringer said...

okcså tiden tar ett skutt okcså strår sammetidigt alldleles stilla det säjer jag nu yo när generationerna okcså generatorerna möts

Poesi!

cecilia said...

Precis kommit hem efter en obligatorisk och överjävlig middag och det är mycket tröstande att bli påmind om att man kan sitta "som inne innuti sina egena tysckta tankrar"
tack än en gång,

hanna said...

Det här är det bästa. När du berättar om saker du är med om!

Björn said...

Jag vet, våran bil är också full av dåligt ordföråd både i motorn och underredet.