Thursday, February 09, 2006

musiken

kännrer man sej lite spänd lite sträng kan man cittra på ett berg
okcså spelar grintarr

ellrer bara ta det piano okcså lyssna till besfärernas harmoni

ur nattens blåsbälj kommrer den största musiken: skärvorna
som springrer från big bang med trådrar av ljus okcså ljud eftrer sej

lyssna

det kommrer toner ur nattvioler okcså violiner blommrornas musik

om man är lite trumpen kan man lyssnrar till trumpetrerna
som havet spelrar på hornstötrarna från havsbrotten hur vågrorna
slår på dom stora trummrorna hur havets virvlar slår

trumvirvlar mot sanden som lyssnrar alldleles stilla

No comments: