Thursday, February 09, 2006

spargrisen

yo

här kommrer ett känsligt kapitel det säjer jag nu yo det handelar om menniskors ärlighet okcså om deras oärlighet håll i plånboken det säjer jag nu yo håll i dina surt förvärvrade

ibland kan man inte låtra bli ibland är det stört omögligt

man är sugen på något till exsempel en påse chips till exsempel en tvålitrers okcså en kvällstidening okcså en hyrdvde batman begins kankse vad vet jag okcså är man embryos brolla okcså har man ingnga pengngar okcså strår embryos spargris i fönstret okcså lysrer som en röd som en röd

som en röd spargris

som en röd spargris strår spargrisen okcså lysrer och dess sken lysrer jag är en spargris en röd fet spargris fylld med embryos tjugor okcså guldtior okcså en okcså annan femtilapp hundering okcså vidrare

man skakrar på den man kan inte låtra bli man är inte en skurck från början det här är någnons annan mark man beträdrer här bror redan indijanerna här kommrer cojbojbrollan okcså har ingngen rätt men

girighet viljan att ägra viljan att ha det är ett gift

man kan alltid ta sej sin rätt man kan alltid hittra på herregud embryo har så mykcet pengngar dessutom tror jag att han har massförströelsevapen i sitt ordförråd glömda någnonstans under madras madrasseen den gamle skurcken

jag behövrer en del av hans rikdomrar okcså man ska delra med sej till dom starckare så är världnen uppbyggd det säjer jag nu yo

okcså strår han där brollan okcså pillerar med sin fikckniv i spargrisen okcså in i rummret kommrer embryo okcså svercker som ska spelra monolopol okcså svercker tapprar förstås hela spelet så pengrar hotellell hus gatror okcså norrmalmstorg flygrer över golvet som skärvor ur himmelen

okcså brollan strår där som en snål jätte med fingrarna i kakburcken den skurcken

oj

hej embryo hej svercker

jag skullre bara jag skullre bara kollra om den här knivren fikc plats i den här grisen jag fundererar på att bli slacktare jag bara övar mej

jaha jaha

men nu ska jag presis grå ut okcså gå på

jaha jaha

hej hej

men brollan men brollan om du behövrer pengnrar säj bara till du kan lånra ellrer jag kan köpa någnot av dej du har mångnga bra grejer

menar du det embryo

javisst säj bara till dte säjer jag nu yo

smart det säjer jag nu vad vill du köpa embryo det undrar jag nu

mysko

mysko

mysko

han är ganskcka dyr det måste jag säja

hur mykcet det undrar jag nu

fem hundra det säjer jag nu yo

okej

okej

okcså måste man få ut fem hundra ur den där grisen okcså vad gör man man hämtrar en hammrare okcså medan svercker håller för öronen drämmrer man till okcså hela föremögenheten trillrar ut bland monolopolpengnar

det är bara pengngar det säjer jag nu yo mysko ska få bro här under fönstret i sin lilla korg han kan få vakra över mina surt fördärvande pengngar det säjer jag nu

yo

No comments: