Tuesday, June 16, 2009

slowfox

"Själv tror jag, som jag har skrivit i åtskilliga artiklar, att det är mycket fruktbart att se upphovsrätten som en sorts komplement till yttrandefriheten."

läs karl-erik tallmo

No comments: