Sunday, August 16, 2015

att vi är olika

Att vi är olika och på olika platser. Att verkligheten är differentierad, och relativ. Att det är märkligt att finnas till. Att det pågår utom oss. Att det pågår inom oss.

 
Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: