Sunday, August 16, 2015

fåglar

Jag leker med fåglar. De lär mig någonting jag aldrig kommer att begripa.

 
Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: