Monday, August 17, 2015

oss själva

Utanför oss själva rör sig livet.

 
Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: