Friday, August 28, 2015

inget manifest

All den här informationen
Alla dessa ord bilder länkar klipp meddelanden
Alla ansikten Åsikter Förtvivlan Ilska Hat Rädsla
Allt det här är det här
Kärlek: det är ett arbete
Att skriva
Snitta upp texten med en enda rad: omöjligt
Att inte läsa
Att inte skriva är också ett sätt
Att skriva
All den här poesin
Allt det här ska ständigt förändras, det
är ingenting farligt
Det finns inga sanningar så snart det kommer till text
Har de digitala flödena gjort
allt det här bättre
Det här är inuti
Varje text är en människa
Det här är nu
Den här texten är en halspulsåder eller av is: förändras
alltid och aldrig
Behöver vi det här
konstanta flödet: dikten
är ändå en mjuk broms
Hur får du en text att höras rakt igenom
Radbrottet
hejdar blicken: varje versrads styrka
ligger i dess rytm, rytmen
Är allt
förbrukat som när man ser de här bilderna
på djur som har fastnat i plasttåtar
Krampaktigt
En söndersliten formulering
En rest blir kvar: det här
Nätet kollapsar under sin viktlösa tyngd
Texten är en händelse som registrerar sitt förlopp medan det sker
Du läser det här i samma takt som jag skriver
Det oskrivna är det reella
Kan vi läsa
Det allra enklaste
är alltid det svåraste
att uttrycka
Alltihop kommer att skrivas om i morgon
Du kommer att skriva om dig själv
Tro inte på något
Ifrågasätt allt
Läs allt
Öppna alla lönnfack: skriv om det inre
Avkoda alla hemliga språk
som om det fanns något som inte finns
Allt är råmateria
Ät ord
Mitt manifest är inget
Det här är bara en fågel som viker av
eller ett pennstreck över en mun
Det svåra är aldrig enkelt
och vice versa: det enkla
gestaltas lättast
utan ord: skriv
Inga ord
Dikten är en mörk punkt i det digitala chockljuset
Här tar det slut

No comments: