Friday, August 21, 2015

en dikt

Jag skulle vilja skriva
en dikt
Men det finns inget särskilt
att meddela, utom det
som är fruktansvärt
och det som är starkt
och bra; så jag gör en bild
av vågor som slår upp
mot en klippa: det är banalt
men det är precis så

allting är


 
 
Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: