Monday, August 17, 2015

det okända

Där jaget slutar, är själva äventyret.

 
Foto: Magnus Carlbring 2015


 

No comments: