Wednesday, August 17, 2005

ananananasen från komsum

yo om man ska gjöra en ananananastårrt fungererar den krostade ananananasen på burck aldleles utomeorordnetligt dte är dagens reseptblogtips ta grädde okcså också lite chocklad osm morran rivrere över alltning och sedna grattis på vad det är dje ska vi fira hurra

det finns alltid någnton att fira en kommpis som har klaratt sej från skurckar på ett tevespel en namnanmamsdag att solen skinrer att man är vaknene också ska gå också läggra sej och sova att alltning finns så myckret som det gör

fira mera det säjer jag nu

sjugn också var glad men innte så det dånar det blir lite larrvigt ellrer gör som man vill det är frihteten att man gör som man vill

men är det skönt iblannd
nu gjör du som jag säjer embryo
iblannd är det skönt när man säjer nu gör du som jag säjer
för man slipprer själv också hjälpps man åt

men när det är dammsurgraren som säjer nu gör du som jag säjer då tvivelar man på at t man kan fågna dammråttrro gå på vatten surrfa i vinodlingar flygra i nattnen dags att loggra bloggra ut det säjer jag nu ordenteligt på skarpen: nu gjör du som jag säjer embryo

hejhej

man kan pratra med sej själv men vem är det som svarar det undrar jag nu

yo

3 comments:

Lucknuckan said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Lucknuckan said...

Min spanskalärare sa häromdagen att det är jättebra att prata med sig själv.
Vem ska man annars prata med? sa han.
Nu sitter jag och pratar för mej själv på spanska och än är det i alla fall ingen annan än jag som har svarat det säger jag nu

embryo said...

rätt som det är kommrer en spannjor ocskcå förbi också säjer ola lucknuckan sittrer du och hablas espanol också då får du svar