Wednesday, November 11, 2009

tintomaraprojektet 10

Resan är påbörjad. Anslaget avslutat. Formen - i sin flyktighet och i sin möjlighet till variation - är färdig. Det finns en snickrad gjutform som ordbetongen hälls ned i, för att antingen stelna och anta en skepnad eller för att spricka, spränga sin egen ram och anta oväntade, nya skepnader. Former byggs upp utanför formen. En självgenererande text. Expanderande.

Triaden utskickat på sitt uppdrag och sitt äventyr och världen reser sig framför dem som en filmduk. Ta dem igenom den. Ut på andra sidan. Nu 15 kapitel.

No comments: