Thursday, November 05, 2009

tintomaraprojektet 8


"Mandelbröd hade lagt en hand över manuskriptbunten, bläddrade med en tumme, man kunde höra rappet från papper mot papper. Ormsaltare hade böjt sig ned över sina skrivdon och fjäderpennan böljade nu i snirkliga rörelser. Embryo kunde se en liten figur uppenbara sig i papperet. En bok. Små ben. Vinklade små armar. Käck uppsyn. Kolsvart och intensiv - men nyfiken - blick. Den lille dockpojken var duktig på att rita."

Ur kapitel nio: Dockpojken.

No comments: