Tuesday, November 03, 2009

tintomaraprojektet 6

Om formen. Den följer arbetsmetoden: en våg som brottar sig fram över havet. Att vara mitt i vågen, och ovanpå, ibland under och ibland inuti, förlorad i strömmarna och turbulensen. Ordens centrifug. Det som vill uttryckas följer i sin tur formen: varje kapitel en mindre våg i den större.

Det blir ibland som ett äldre sätt att berätta. "Nu ska ni få höra om Embryo ... " Men samtida kilar sprängs in, det måste hela tiden ruskas om; försöker avhålla mig från blandform - än så länge. Men jag vet att det kommer att bli stråk som vränger iväg. Nätet kräver dock vissa format, för läsbarheten. Mindre stycken. Prosasjoken kan aldrig bli till longörer. Här piskar jag bara på en story. Nästa vrå. Nästa krök.

Men. Under ordströmmen den större idén, resonemanget, manuskriptet - orden - som bultar under den flyendes rock.

Nu är vi uppe i sju kapitel. 93 kvar.

No comments: