Friday, May 15, 2015

att skriva

Att skriva innebär i första hand att skaffa sig ett oerhört avslappnat förhållningssätt till just detta att skriva. Lite som att inte ha problem med sömnen, fast man inte sover. Eller som att åka skridskor, mitt i sommaren på en nattblank sjö där ingen is ligger, bara ett drömmande fält av vattenånga.

No comments: