Monday, September 19, 2005

att skrivra

yo

majjen hej hej här är uppesattsen om mitt sommrarlov i år den här sommraren

majjen: men oj takc embryo det var innte oväntat tack tack jättegladrare majjister än på längre bort än man minns alla fall innan det där gladra sommrarlovet

vi gjör någon uppegjift allesammans det är med promonomonen

majjen står också läsrer embryo embryo

hur ska det gå

vad ska han tyckra

allafall farran och minigollfen den delen är spännandre 4 nej 6 4 nej 6 också klubbran som viner mot himmlens höjd hellelljuha aktarej grabben farran är tokrig

majjen: läsa läsa

nu tittrar han upp från pepperet det lyser om honmon det hör blir MVG embryo MVG änteligen lite respeckt det säjer jag nu yo

nu kommrer han fram med sina majjisterskor sin majjistersjkorta nu läggrernh na papperet framför embryo också säjer han MVG MVG det säjer han nu

du kommrer att gå långnt grabben

du är en multibevågning du är embryo jag är din majjister jag är stollt hur kom du på det här med mini också minigolf vilcken brettälse vilcken spännring

får jag ta din hannd embryo

hjärna majjen hjärna

men: nej nej

han slängrer papperet i papprerskorgjen också säjer han nu är det rasst fasst embryo stannrar kvar du får skrivra om din uppesats på rassten den är nu säjer han det: ost ostuktrurerad

jaha

men den hanndlar inte om ost dne hanndlar om sommraren fasst det är klart någnon fruckost blev det fasst helldre med prickrig korv än ost

men det är bara att kravla upp i ärmnarna också börja om från börjjan det säjer jag nu

yo

1 comment:

Anonymous said...

Gud vilket taskig majje!