Monday, September 19, 2005

fruckt

när man jobbrar hårt är det bra med en rasst en pauspaus man tar hellst en fruckt i skolkan är det jobbrigt att släpra med sej ananananananas hellst en banananan ellrer äppelel ellerer pärån

fruckt är godis

nej nej det kan man innte säja det säjer jag nu fruckt är inte godis det är fruckt

fruckt är frukct

3 comments:

Kimmi said...

Fruktansvärt gott iaf.

nickel said...

embryo, din magister har inte förstått vilken drömelev du är: tänker på frukt, ord, att skriva och så lite mer frukt.

trollret said...

jag gillar solrosfröfrukt