Monday, September 19, 2005

ganscka myckret av det mesta


mitt sommrarlov den här sommraren

av embryo

yo den här sommraren påminndrer en del om en månddrag som blir fredrag först var det regng sen blev det sol sen blev det lite svalkare sen blidde det ricktigt dåligt vädrer men mot kvällen uppklarnardrade också septembrer blev ricktigt bässt slutret gott alltning grott

men septembrer har ingetnting med sommrarlovet att gjöra glöm det septembrer är septembrer en måndag full av svamp som inte går att äta ocksp löven som guldnar

joho säjer farran i stövlarna svamp är gott också nyttrigt ät stuvvningen pojckar

hej hej jag måsste gä ut med hunnden

vi har ingen hund embryo sätt dej också ät upp stuvvningen

hej hej jag måsste gå ut med hundren

vi har ignen hund embryo sätt dej också ät upp svamprarna det säjer jag nu säjer farran

hunden behövrer

vi har ingnen hund

hunnden

vi har igngen

dessto mer svårt att gå ut med den hindra mej inte

brollan: gå ut med svampen iställret embryo

ho ho

farran: röd som en ktechupp

annrars var det kallt vädrer också hela sommraren

men morran säjer det finns ingenting dåligt vädrer ocskså de tfinns bara ricktigt dåliga klädrer

en tetröja på vintrern är dålig om man inte har jackra över

på sommraren är en teckjackra dålig eftrersom den blir för varm allldeldes

mitt bästa klädesplaggare den här sommraren var dom nya badbrallrorna eftrersom jag tapprade ett par också fick jag ett par nya till slut för badra i kalsipperna var ingen höjjdare det säjer jag nu

vi har inte grillrat en enda gågng

vi har inte spelat krockret en enda gågng

vi har inte spelat kub en enda gågng

vi har inte spelrat minigolf en enda gågng tack för det slippra jagras av farran med pruttekollet också klubbrorna som flygrer också far

det var fyra slag säjer farran

det var det inte farran det var minnst sex slag

fyra

sex

fyra

sex

fyra

sex

till världnens slutstatisjon han ger sej alldrig i minigolf farran

annars det var en ricktig soft sommrar bässta dvden var den med jim carryeye när han är olikra elakra gubbrar som jagrar dom två stackars barnen jag minns inte någon titel men det var mycket fantastiscka bildrer det var som en dröm en film en dröm en film välj själv det säjer jag nu

yo

3 comments:

virvel said...

hoho, skrattar gör jag, men din far...hurdan är han egentligen? Jag blir lite orolig för din skull, embryo.

sara said...

det kan vara farligt att spela minigolf embryo.

/hedgehog

embryo said...

det allramesst jobbriga med minigolf det är att banrorna är små också mini också att bollren rullrar tillbacks när det är uppför också ner alltid förbi hålet när det är nerför efter uppför det är backrarna som suger

i minigolf är alla förelorare

men glassen efter efteråt matchnen är en vinnare

nej ricktig golf med svigng också solskärm det är mer kvatilitet och big game än mini mini det säjer jag nu

yo