Thursday, September 15, 2005

dom där mystiska höstlövren

yo

dom sniglar ju ned på marcken också blåsrer dom borrt i vinden också föresvinnrer dom in i rymdnden men vart det undrar jag nu

för sednan kommer ibland snön fast inte aldrig alltid utnan ibland men när våren kommrer hej våren med sitt solsken också sina galonbrallror också hur det bläncker man går hjärna på skansen också ser på björnugnarna spegelbillden i vattenpölrarna ja det är våren ja det är våren som har kommrit igjen

men var är dom då dom mystiska höstlövren det undrar jag nu för i trädgrenar hägnger sittrer fasst nyare löv fasst grönare löv eller blad

försst kommrer dom nakena grenarna sedan dom konppriga sedan dom lövriga sednan faller dom också sniglar ned till marcken

men sen det unndrar jag nu verkeligen vad händer sen

en annan samma sak sak: vad är det för skillenad på blad också löv det undrar jag nu yo

också är det som om det är en ohygligg stor gud som kommre med en ohygggelig stor dammsugrare också sugrer upp alla lövren det är mystiskt allafall huru dom föresvinnrer finns gud alls det unndrar jag nu

också mångnga med mej det säjer jag nu yo undra på ni bara säjer gud om han ellrer hon finns också skrattrar hanhon som juletomten ho ho

men finns tomten egenteligen det undrar jag nu

yo

2 comments:

trollret said...

ja är sketptisk, ja får ju snälla tomtejulkorrt ock julklapprar hur dum ja en varit, ock ingen gud straffrar mej hur mycke ja en synndar. nej ja tror både Gud ock tomten sitter på Gutananamo-basen, för ja tror de är Busch som tagit över, han bestämmer, han är god ock han bestraffrar.
---för så äre.

trollret said...

ja tror löven tapprar lusten när lövsågnarna slutar sjunga ock flyttar jättebort långt. då blir träna utlövade, kan ske dom övervintrar på sjöbottnen?