Wednesday, September 26, 2007

big bom

yo

ptolemaios ringrer på: tjenare embryo

yo ptolemaios kom in kom in vi skulle just

perfekct jag är lite hungrig

farran har hjort en viltgryta det säjer jag nu yo

okcså när ptolemaios sittrer med vid ordet okcså ätrer blir det genast lite fart på diskussionen eftrersom en vanlig bradag är det mest: vm em sm okcså morran som behövrer pratra om biståndspolitiken: det är klart vi ska delra med oss vi har ju allt vi behövrer det säjer jag nu yo

ptolemaios pratrar om big bom okcså universums urvridning: ja universum är som en trasa som man vridrer ur okcså planetrer okcså skärvror föresvinnrer ner i slaskcen

är det verkeligen sant det undrar jag nu yo

obsalut

yo

men det är inte nog med det eftrersom slasktratten kommrer ut på andera sidnan okcså där finskc ett universum till

ett till det undrar jag nu yo

exakt precis okcså det är likadrant som vårt

likradant det undrar jag nu yo

samma sol samma jordklots

yo

samma viltgrytra samma embryo

yo

underligt

enda skillnaden är att allting grår alltid baklänges det säjer jag nu yo

allting det undrar jag nu verkeligen yo säjer farran okcså läggrer ner bestikcen

yo

klokcan

yo

jag grår jag okcså baklänges

yo

okcså pratrar baklänges det undrar jag nu yo

yo

okcså grår fopållsmatcherna okcså baklänges

yo

men då slutrar allting alltid noll noll det säjer jag nu yo

javisst alltnings urvridning till inte ingnenting okcså till slut är vi allan inte ingnenting någnonting alls bara en tanke en íde ett tomt frö

inte ens ett embryo det undrar jag nu yo

inte ens ett embryo det säjer jag nu yo

No comments: