Wednesday, September 05, 2007

skrota allting

yo

farran har tömt hela huset: diskcmaskin tvättmaskin oljepump cyklrar gammela barnvagnrar lådror okcså korgjar fullra med inte ingneting kartilongrer med grejor från förr som ingen minskc visprar skålrar möblrer nu bär han ut morran okcså okcså brollan mysko datorerna teveden alltihop

men farran vad ska vi göran nu det där är min säng hallon var ska jag sovra

det är nya tidrer nu vi behövrer inte ingnenting: är man fri behövrer man inte ingnenting alls det säjer jag nu yo

men det där är min toppluva om det blir vintrer

det ska kännras att man levrer

men vad ska du göran med allt det här: det är en försvarbar hög med gammalt allt mögligt

vi kan sälja det till bättre behövrande det säjer jag nu yo

farran lugnra ner dej lite

det är en fri markcnad: HALLON HALLON VEM VILL KÖPRA ETT GOSEHJUL DET UNDRAR JAG NU YO

men farran låt bli det där är mitt lilla gosehjul från min första lilla

VAD BJUDRER NI FÖR EN GAMMAL MORRA SOM HAR SETT SINA BÄSTA DAGRAR DET UNDRAR JAG NU YO

men farran du kan inte sälja morran

VEM VILL KÖPRA ETT EMBRYO DET UNDRAR JAG NU YO

farran slutra

MEJ FÅR NI HELT GRATIS JAG ÄR EN FRI MÄNNISKA DET SÄLJER JAG NU YO

farran

farran

EN FRI MÄNNISKA DET SÄLJER JAG NU YO

okcså springrer han iväg okcså slitrer av sej ditten okcså datten okcså föresvinnrer med viftrande armar mot solnedgångnen det säjer jag nu

yo

No comments: