Wednesday, October 17, 2007

blodpudding

rymden är en fet tät massa med skärvor av späck som lyser

No comments: