Monday, October 15, 2007

tag plats

rymden kräver rymd att vara rymd i: rymden är en kravmaskin

No comments: