Monday, October 15, 2007

kossamu

i ett juver under en väldig ko svävar rymden

No comments: