Friday, October 12, 2007

relativitet

vad einstein än sa: universum är inte en ekvation utan ekvivalens

1 comment:

K said...

Tack.