Wednesday, October 24, 2007

rymdrymden

inuti rymden är en spegel av allt yttre: utanför rymden är en spegel av allt inre

No comments: