Tuesday, October 23, 2007

skola

rymden är en schemalagd skoldag: tunna rutmönster att följa och meningslösa tecken att tyda

No comments: