Thursday, October 11, 2007

inuti inuti

rymden är en kurragömmalek: den har glömt sej inuti sej själv

No comments: