Friday, October 12, 2007

frälsarkrans

den inre rymden är den yttre rymdens livbåt

No comments: