Tuesday, October 23, 2007

termodynamik

rymden är en nyligen exploderad ångmaskin: barnkammaren brinner av stjärnor

No comments: