Thursday, October 11, 2007

rymden

embryot till rymden är själva rymden

No comments: