Thursday, September 03, 2015

hord

till de tusentals nyfikna som har samlats för att se slutets slut

älska varandra för evigt inuti koronan av förlåtelse och kyssar

tills stunden vid det lakanskalla kommer: handen ett litet ägg

varje undersökt barnkropp påvisar samma brist: ingen har lyft

dem och smekt ansiktets yta och lagt håret kärleksfullt tillrätta 

inne i glaskulan brinner regnskogen mycket snabbt och två av

de få överlevande simmar iland på ett sotfläckat flak av guano

det är så många som dör att det blir spruckna hål av underlig

korrosion där de nyss i sin pessimistiska bok skrev något glatt
 
 
                                                                 Ur Hord, 2012
 

Foto: Magnus Carlbring 2015

 

No comments: