Wednesday, September 02, 2015

internet

Nu slet internet tag i mig
igen; här finns ju ingenting
mer än en skumrand av ord
som fastnar på läppen
Jag torkar mig med tröjärmen
och loggar ut, mer självkritiskt
denna gång - det finns en knapp
på laptopens front där du kan
koppla bort det trådlösa helt
Tillbaks i den enda världen
som finns på riktigt, fåglarnas
brus genom minnets rum


 
Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: