Wednesday, September 16, 2015

om man kunde skriva

Om man kunde skriva
allting upp på rätt köl, om orden
verkligen hade en särskild
kraft: om radbrott var mer än bara
radbrott, om det sprang 
energi ur en perfekt ditsatt bild
En hågkomst eller en projektion
av något framtida: stillhet
hos en människa som insett
sin begränsning och samtidigt
förstår sin potential; vi kan inte mer
än vad vi faktiskt kan, allt det där
vore fint att skriva fram i en dikt


Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: