Wednesday, September 09, 2015

strömmen

Tänk om det som är du egentligen är strömmen mellan människor, att din kropp bara är budbäraren. Att det är texten som är det enda fysiska, att det som omger oss är som en vacker - men kall och svårbegriplig - dimma, något sådant där som försvinner om morgonen. Värmen föder oss. Solen är Gud. Gud är underbart död. Det finns ingenting mer än det här förtvivlat korta ögonblicket mellan ord och handling. Allt är mörklagt och det finns en tröst i det. Det sköna är försvunnet. Hitta det.

Foto: Magnus Carlbring 2015


No comments: