Tuesday, October 09, 2007

afrikas savanner

rymden är en leopard på en svängande trädgren om natten

No comments: