Tuesday, October 09, 2007

höst

rymden är ett oerhört träd som ruskar av sej sin skärvor i den stumma stormen

No comments: