Tuesday, October 09, 2007

rostfri

rymden är en kastrull full av popcorn eller om den är tom

No comments: