Tuesday, October 09, 2007

rymden är en spegelspegel

på andra sidan rymden finns andra sidan rymden

No comments: