Thursday, June 29, 2006

dom pyttesmå

välkommnen till embryos naturblogg

undrer sommraren får man tid att betrakcta naturens undrer

mest fascinerandre är dom pyttesmå men dom jättestora är okcså märkeliga fast det är när man liggrer i gräset okcså dom pyttesmå kankse bara promenererar över den slummerande kroppren okcså kliar ibland stikcs dom

man kan läggra sej på mage okcså studrera dom dom har ju sitt lilla pyttelilla liv sin utflykctrer okcså sina små flokcar familjer hjordar samhällen

där bortra strår en hjord pyttesmå kossror okcså betrar men nu kommrer dom närmre okcså närmre okcså tillhör snart dom jättestora

oj oj

dags att byta sommrarställe okcså grå okcså läggra sej på en annan plats det säjer jag nu yo nästa gångng ska vi tittra närmre på molnfomrationer om man kan komma närmre dom är ganskca långngt borta hur man än ser på dom det säjer jag nu

yo

No comments: