Tuesday, June 20, 2006

sven goran persson

yo

bossen på posten har delrat ut dom nya kykclinggula brevbärardräkcterna det säjer jag nu: glad post glad post

okcså säjer han: få inte pippi därute nu bara ho ho

okcså krävrer han att vi kallrar honmon sven goran eftrersom han hetrer göran persson men han säjrer att han har en farebrodrer som hetrer sven så nästan nästan

embryo däremot

embryo däremot klagrar lite övrer att han har ont i ljumsken okcså har lite svårt att delra ut post just idag behövrer kankse lite rehab bubblelpool okcså ett par kalla läskc okcså en bunt seriemagasin det säjer jag nu yo varför inte varför inte

men sven goran han är en bestämd boss han bestämmrer: yo embryo upp på cykcleln okcså ut okcså jobbra okcså kom inte tillbakcs före än varendra brev varendra reklambroshelyr varendra tidening av allan de sortrer varendra avi varendra räkening det säjer jag nu är utdelade i varendra brevlådra så långngt ögat ser det säjer jag nu yo

okej okej sven goran dina ord är min lag yo

ellrer som vi brevbärare säjer: det finns inte en brevlådra som kan stoppra oss

det säjer jag nu yo

heja posten

No comments: