Friday, June 30, 2006

embryos vattenskidskolka

vad ni än gjör släpp den där pinnen som man hållrer i om man rammelar för även om vattenet ser sjönt ut så är det hårt okcså studdsigt på ett hemskct obehageligt vis det säjer jag nu av egnen erfarenhet eftrersom sverkcers farra har skaffrat en sådnan där litnen spottbåt som han åkrer runt runt i den lilla sjön i okcså ska man appeselut åkra eftrer på vattenskidror

här embryo ta tampen okcså vänta min signgnal det säjer sverkcers farra det säjer jag nu okcså sednan gasen i sjöbotten okcså spänd lina okcså rykc upp mej ur mina sjöna drömmrar där i det lite lagom sommrarsvala vattnet för här grår det undnan håll i pinnen håll i pinnen

men uj nu kommrer en kurva ellrer vad det kan hetra på sjön det svängrer okcså kommrer svallvågrorna okcså studds studds okcså fareväl grymmra värld eftrersom nu grår embryo under

men vad gjör man inte för att överlevra man hållrer tag i pinnen okcså sverkcers farra kör okcså kör mykcet koncetrerat i hundera knykc okcså eftrer båten som en fladdarandre vante flygrer embryo det säjer jag nu yo

hallå där

embryo den blåslagne embryo den feruktansvärda vattenskidåkrarkungnen här kommrer han som en annan blådåre

tills sverkcer farra vändrer sej om för att ropra: ska du testra hoppet embryo okcså upptäkcrer hur jag slammerar okcså rammelar eftrer båten okcså han släpprer på gasen okcså vrålrar sjöröd i ansikctet: var sjutton grubbrar är vattenskidrorna någnonstans dom kostrade tolvtusen dom där värsta sorten det säjer jag nu

yo

2 comments:

Ina said...

ajråå, det där lät inte bra! var det inte kul då?

Lotten Bergman said...

Jag åkte vattenskidor en gång, men det slutade med att jag såg ut som Charlie Chaplin när han springande ska svänga runt hörn: hopp, hopp, hopp på ett ben med balansen borti november.