Friday, June 09, 2006

heja iran

nu har vi tipprat

sverkcer tänkcrer inte säja vad han vet eftrersom han har alla fakcta inne innuti i huvududet som inne inuti en stor hangar okcså där kan han grå omkring okcså välja okcså vrakra

han vet presis vem som kommrer göran flest det grår att räkcna ut

han vet presis vilkcet lag som kommrer åka ur okcså vilkcet lag som grår vidare det grår att räkcna ut

han vet presis vilkca som kommrer vinnra det säjer han nu till nittiåttakommasex present resten är olykclig slump

just därför hejar han på iran eftrersom han vet att dom inte har någnon tjans alls överhuvudtaget

heja iran

sverkcer satsar hundra pistoler på iran lykca till lykca till

om iran vinnrer så händrer det osannolika okcså om det osannolika händrer så kan exsempelvis gud finnas big bang vara en illusion daggmaskcen vara jordklotsens härskcare också vidrare okcså vidrare

kan till exsempel en hammaburjare vara hjord av hammaburjare till exsempel det undrar jag nu undrar abuabu

abuabu har tipprat att sverigje tar guld ingnet annat lag har zlatan det säjer jahn nu bara att hålland med

hur menrar du hammaburjare undrar sverkcer det säjer jag nu yo

ja säjer abuabu hammaburjare från hammaburj tyskcar

skullre hammaburjare var hjorda av tyskcar av menniskor det är inte sannolikt säjer sverkcer

presis säjer abuabu om det osannolika händrer

okej säjer sverkcer om iran vinnrer så är allan som grår på rånald mcdånald kaninibaler det säjer jag nu

yo

2 comments:

anna said...

kan man annat än älska dig?

En liten tant said...

Bästa fotbollskrönikan hittills!