Wednesday, October 10, 2007

källare

rymden är en oxpledorad oljepanna: röken fylld av glittrande skärvor

No comments: