Wednesday, October 10, 2007

paltor

universum är en tömd gabberob eller om det är klädstrekcet där allting hamnar

No comments: