Wednesday, October 10, 2007

coop konsum

rymden är ett svart rullband där skärvorna transporteras mot ljuset

No comments: