Wednesday, October 10, 2007

mitten är överallt

i navet av navet är världsrymden

No comments: