Tuesday, April 06, 2010

ansluten

munnarna är anslutna händerna ansiktet är en bildskärm som lyser: man kan resa sig ur mörkret och gå omkring och lysa som ett varningstecken som ett skrik

i nattens alla fönster: ansikten som lyser som skrik: webben som en tung kall orm av sammanlänkade skrik som ser in i varandras mörker hör varandra

No comments: